Kommunehelsetjeneste

Kommunehelse

Effektivitet kommunehelse

På kommunehelse består produksjonsindeksen av:

• Timer per uke av leger (f 233+241) i forhold til behovskorrigert innbyggertall (28,58 prosent)
• Reservekapasitet fastlege (7,14 prosent)
• Timer per uke av fysioterapeuter (f 233+241) i forhold til behovskorrigert innbyggertall (30,94 prosent)
• Årsverk av ergoterapeuter (f 233+241) i forhold til behovskorrigert innbyggertall (9,67 prosent)
• Antall nyinnskrevne gravide møtt til svangerskapskontroll i fht fødte barn i året (6,35 prosent)
• Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst
• Andel barn som har fullført helseundersøkelse opp til 4 års alder
• Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgang av 1. skoletrinn

 

I produksjonsindeksen skårer Sandnes høyest på hjemmebesøk til nyfødte og lavest på antall gravide møtt til svangerskapskontroll. Effektiviteten i Sandnes var 11,3 prosent høyere enn ASSS-snittet i 2016. Dette framkommer som resultat av at produksjonsindeksen var 8,8 prosent lavere enn ASSS-snittet, mens brutto driftsutgifter var 18 prosent lavere enn gjennomsnittet i ASSS. 

Brutto driftsutgifter kommunehelse (funksjon 232, 233, 241)

Økte utgifter som følge av satsning på helsestasjontjenester i skole jamfør pålegg om økt tilstedeværelse.
Produksjon og aktivitet 01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Antall fødsler 696 Mangler tall 0,0%
Antall fødsler – er totalt antall barn født i Sandnes fra 1 januar til 1 mai .
Antall hjemmebesøk av jordmor 19 Mangler tall 0,0%
Hjemmebesøk på helsestasjonen -er til nyfødte barn inne 14 dager etter hjemkomst . 
Antall hjemmebesøk av helsesøster 694 Mangler tall 0,0%
Hjemmebesøk på helsestasjonen -er til nyfødte barn inne 14 dager etter hjemkomst . 
Antall barn som vaksineres i barneskolen 230 Mangler tall 0,0%
Antall vaksinasjoner mot hjernehinnebetennelse – er vaksiner gitt til ungdom som går i videregående skole eller HFU alder 16-20 år .
Antall barn som veies og måles i ungdomsskolen 5354 Mangler tall 0,0%
Antall konsultasjoner i videregående gående skole og HfU i alder 16-20 år – er totalt antall ungdom som har oppsøkt helsesøster på alle videregående skoler i Sandnes Kommune og på helsestasjon for ungdom på ettermiddagstid, tirdager og torsdager .
Antall behandlet fysio/ergoterapi etter kategori 1132 Mangler tall 0,0%
Under presenteres tall for antall behandlet. Tall for 2017 har ikke vært mulig å framskaffe.
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Antall behandlet barn fysio/ergoterapi 116 Mangler tall 0,0%
Antall behandlet voksne fysio/ergoterapi 402 Mangler tall 0,0%
Antall på venteliste for fysio/ergoterapi (kommunale) 151 Mangler tall 0,0%
Under presenteres tall for ventelister for prioritet 3 og 4. Prioritet 1 og 2 får normalt behandling innen fristen. Tall for 2017 har ikke vært mulig å framskaffe.
  01.01.-31.08.2018 01.01.-31.08.2017 Endring
Antall barn på venteliste for fysio/ergoterapi 39 Mangler tall 0,0%
Antall voksne på venteliste for fysio/ergoterapi 112 Mangler tall 0,0%
Brudd på frist ventetid fysio/ergo barn prioritet 3 og 4, dager 37 Mangler tall 0,0%
Brudd på frist ventetid fysio/ergo voksne prioritet 3 og 4, dager 23 Mangler tall 0,0%
Publisert: 22.05.2018 14:20
Sist endret: 19.09.2018 08:09