Produksjon og aktivitet i sammenheng med ressursbruk

For hvert tjenesteområde gis det en kort analyse av effektivitet i forhold til andre ASSS-kommuner og økonomiutvikling i tjenesteområdene.

Effektivitet beregnes ved å se på forholdet mellom produksjon og driftsutgifter. Produksjon beregnes ved hjelp av objektive kriterier, utarbeidet av senter for økonomisk forskning, mens brutto driftsutgifter er korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov, pensjon og arbeidsgiveravgift. Dersom produksjonen i en kommune er relativt sett høyere enn utgiftene, så vil kommunen være mer effektiv enn ASSS-snittet og motsatt. Når effektiviteten beregnes på denne måten vil det alltid være noen kommuner som er mer effektive enn gjennomsnittet og noen kommuner som er mindre effektive enn gjennomsnittet.

Publisert: 22.05.2018 08:51
Sist endret: 12.09.2018 08:13