Økonomi

Status per 31. august 2018 viser at det er god økonomistyring i kommunen. Samlet regnskapsmessig mindreforbruk/merinntekt på kr 8,6 millioner i driftsregnskapet.

Publisert: 14.05.2018 11:51
Sist endret: 18.09.2018 16:50