Økonomi

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Status per 31. august 2018 viser at det er god økonomistyring i kommunen. Samlet regnskapsmessig mindreforbruk/merinntekt på kr 8,6 millioner i driftsregnskapet.

Publisert: 14.05.2018 11:51
Sist endret: 12.09.2018 08:13

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo