Tjenesteområdene

For hvert tjenesteområde gis det først en kort analyse av økonomiutvikling. Det gis så en redegjørelse på temaet omstilling, produkjon, medarbeider ogdigitaliseringsarbeidet for hvert tjenesteområde sett i forhold til samme periode i fjor. Til slutt gjennomgås vedtatte driftstiltak fra gjeldende økonomiplan med status i forhold til innføring av disse. 

Publisert: 22.05.2018 08:51
Sist endret: 07.06.2020 13:40