Perioderapport per 30.04.2020

 Perioderapport per 30.04.2020

Oppsummering og forslag til vedtak »

 

Økonomi

Skattevekst på 1,0 % for Sandnes, sammenlignet med budsjettert vekst på 7,4 %.

Bevilgningsoversikt drift »

Investeringsutgifter av årets planlagte budsjett.

Skjema 2B »

 

Publisert: 02.03.2018 13:16
Sist endret: 09.06.2020 07:27