Økonomi

Nr Tiltakstekst 2019 Status
  Økonomi    
Ø1 Ny programvare og oppgradering av eksisterende systemer 636 Påbegynt
Ny distribusjonsmodell er anskaffet og satt i drift. Visma meldingssentral og innbyggerinnsyn i prosess.
Ø2 Bruk av fond  -636 Ferdigstilt
Ø3 Økte lisenskostnader 330 Ferdigstilt
Ø4 Bruk av fond -330 Ferdigstilt
Ø5 Opprettet prosjektstilling til å digitalisere i lønn og regnskap 750 Ferdigstilt
Ø6 Prosjektstilling digitalisering dekkes ved fond -750 Ferdigstilt
Ø7 Anskaffelser, et årsverk til innovasjonsarbeid - finansieres ved bruk av   disposisjonsfond -700 Ferdigstilt
Ø8 Gevinster ved digitalisering -230 Påbegynt
Her vurderes forløpende potensielle innsparingsmuligheter.
Publisert: 28.05.2018 10:31
Sist endret: 21.05.2019 10:28