Organisasjon

Nr Tiltakstekst 2019 Status
  Organisasjon  
O1 Digitalisering sjef**endret fra ØP 2018 fra prosjekt til fast  1000 Ferdigstilt
O2 IT kostnader HR nytt intranett 500 Ferdigstilt
Iverksatt   
O3  IT kostnader HR nytt intranett, dekkes av fond første år  -500 Ferdigstilt
O4 Lederutviklingsprogram 1000 Påbegynt
Planlagt til høsten 2019  
O5 Lederutviklingsprogram bruk av fond -1000 Ferdigstilt
O6 Beredskap - helsenødnett 870 Ferdigstilt
O7 Ny sky basert løsning-økt digitalisering og gode tjenester til   innbyggerne 3500 Ferdigstilt
O8 Økning av internettkapasitet grunnet økt nettverkstrafikk 2500 Ferdigstilt
O9 Styrkning av IT med to nye stillinger 1800 Påbegynt
O10 Inntektsbortfall hustrykkeriet 1338 Ferdigstilt
O11 Konsulent bistand telefoni nytt rådhus 500 Ferdigstilt
O12 Nytt rådhus, økt digitalisering og nye driftsutgifter 1500 Påbegynt
O13 1 stilling skolesatsing Chromebook  800 Påbegynt
O15 Gevinster ved digitalisering -490 Påbegynt
Det vurderes forløpende muligheter for gevinster ved digitalisering
O16 Økt stilling tillitsvalgte 91 Ferdigstilt
O17 Internhusleie, renholds- og energikostnader organisasjon, nye innleide bygg 1268 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse
Publisert: 28.05.2018 10:30
Sist endret: 21.05.2019 10:18