Oppvekst barn og unge

Nr Tiltakstekst 2019 Status
  Barnehagetjenester  
B1 Etablering av kommunale barnehageplasser 2019 1649 Ikke påbegynt
Nye barnehageplasser er fra høsten av
B5 Nye barnehageplasser januar 2019 2244 Ferdigstilt
Barnehageplasser startet opp i barnehager med ledig kapasitet
B6 Ny bemanningsnorm og pedagognorm private barnehager 10000 Ferdigstilt
Midler er innarbeidet i budsjett  
B7 Økt foreldrebetaling i barnehager -2230 Ferdigstilt
Økt foreldrebetaling innført i januar i tråd med statsbudsjett
B8 Nye innsparinger -4000 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjett    
B9 Reversering av tiltak "Nye innsparinger" (B8) 4000 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjett    
B10 Gevinster ved digitalisering -600 Påbegynt
Her vurderes forløpende potensielle innsparingsmuligheter.
B11 Markedsføring kommunens barnehager -200 Ferdigstilt
B12 Redusert antall i barnehager utenfor kommunen -1000 Ferdigstilt
B13 Reversering av tiltak "Redusert antall barn utenfor kommunen"   (B11) 4000 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjett, har gått mot innsparingskrav
B14 Tilskudd til private barnehager 8210 Ferdigstilt
Innarbeidet i budsjett i tråd med nye satser
B15 Gratis kjernetid 1273 Ferdigstilt
B16 Internhusleie, renholds- og energikostnader, barnehager 9 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse
       
  Helsestasjonstjenester, PPT, barne-   og familieenheten
B17 PPT-To nye faste årsverk til ped.psyk.rådgivere 750 Ferdigstilt
B18 HST-4 årsverk jordmor 1500 Ferdigstilt
B20 Internhusleie, renholds- og energikostnader, helsestasjoner, innleide   bygg 963 Ferdigstilt
Ferdigstilte bygg i løpet av året faktureres etter overtakelse
Publisert: 28.05.2018 10:29
Sist endret: 21.05.2019 10:47