Status digitalisering

I økonomiplan 2018-2021 ble det vedtatt opprettelse av digitaliserings- og innovasjonsfond på kr 40 millioner. Fondet skal bidra til en robust og forutsigbar finansieringsordning for større digitaliseringsprosjekter. Bystyret godkjente, i sak 56/18, nytt punkt 2.5 i økonomireglementet for disponering av digitaliserings- og innovasjonsfondet.

 

Prosjekter finansiert av digitaliserings- og innovasjonsfond per 30.04.2019 Bevilget Fase
Nytt oppvekst administrativt system                                                   6000000 Gjennomføre
Fleksibel avlastingstjeneste                                                                    310000 Gjennomføre
Implementering svarUt for sosialtjenesten                                         220000 Realisert
Pilot prosjekt RPA                                                                                  750000 Realisert
Implementering av DigiSOS                                       620000 Realisert
Forenklet bestilling i eHandel ved å tilrettelegge for Mobil bestilling, behovsmelding og forsyner 250000 Realisere
Offentlig Wi-Fi og LoRa nettverk 650000 Gjennomføre
Digitalisering av bookingrutiner 1000000 Planlegge
Effektivisering av ansettelsesprosess 450000 Gjennomføre
implementering av elektronisk medisin-dispenser 978000 Gjennomføre
Digital innbygger dialog DigiHelse              350000 Gjennomføre
Medlemskap og deltakelse i DigiRogaland 550000 Realisert
   
Disponert 12128000  
Resterende midler digitaliseringsfond 27872000  
Publisert: 25.05.2018 13:58
Sist endret: 21.05.2019 13:31