Organisasjon, økonomi og stabstjenester

 

Brutto driftsutgifter administrasjon, funksjon 120

Årsaken er alle ekstra kostnader relatert til Nye Sandnes blir ført på funksjon 120 administrasjon.

Organisasjon, økonomi og stabstjenester 01.01.-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Antall politiske møter fordelt på utvalg 51 61 -16,4 %
0
  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Antall møter i bystyret 3 3 0,0 %
Antall saker i bystyret 43 41 4,9 %
Total lengde på møtene i bystyret 15 t 35 min  10 t 55 min   
Antall møter i formannskapet 4 5 -20,0 %
Antall saker i formannskapet 20 0 0,0 %
Antall møter i utvalgene, samt kommuneplankomite og valgnemnd 16 0 0,0 %
Antall saker i utvalgene, samt kommuneplankomite og valgnemnd 94 0 0,0 %
Antall møter i bydelsutvalgene 28 34 -17,6 %
Antall saker i bydelsutvalgene 81 100 -19,0 %
Antall gjennomførte vielser 37 39 -5,1 %
Ny oppgavefordeling fra 1.1.2018
Antall arkiverte dokumenter i Public 360 66301 61942 7,0 %
Fjorårets tall (46275) er oppjustert 
Antall opprettede saker i Public 360  5688 0 0,0 %
Ikke tall fra 2018, ny indikator i 2019
Antall innsynsbegjæringer i Public 360 439 179 145,3 %
Inkluderer innsynsforespørsler fra offentlig postliste (som utgjør anslagsvis 240) og innsyn i eiendomsinformasjon (ytterligere 165 av henvendelsene)
Antall kurs på Sandnes kompetansesenter 147 172 -14,5 %
Utleie til møter ikke medregnet
Antall vikardager formidlet av rekrutteringstjenesten 2849 2769 2,9 %
Antall vikariater (oppdrag med varighet på over en mnd.) formidlet i samme perioden 2018: 55 stk. 2019: 70 stk
  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Prosentvis løste bestillinger 90,27 84,5 6,8 %
Antall søkere til rekrutteringstjenesten 200 62 222,6 %
Antall henvendelser til brukerstøtte 8717 6460 34,9 %
Nye systemer og digitalisering.  Krever en del råd og veiledning.
Antall besvarte henvendelser på servicekontoret 14216 13090 8,6 %

  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Antall besvarte telefonhenvendelser på servicekontoret  26612 23693 12,3 %
Antall besvarte e-post-henvendelser på servicekontoret  2425 2021 20,0 %
Antall besvarte facebook-henvendelser på servicekontoret  88 123 -28,5 %
Antall produserte ID-kort 338 245 38,0 %
Avhengig av ansettelse svingninger i kommunen.
Totalbeløp handlet i eHandel 8107380 6486716 25,0 %
Parameteret viser total omsetning i eHandel i perioden. Det er fokus på å øke bruken av eHandel, og for å gjøre dette vil det jobbes med å få flere avtaler inn i eHandel. Tallene for i fjor er korrigert.
Antall avtaler i eHandel 19 15 26,7 %
Antall rammeavtaler 235 229 2,6 %
Antall inngående faktura 22741 22315 1,9 %

  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Av dette andel elektroniske faktura 0,87 0,83 4,8 %
Antall utgående faktura 54966 51000 7,8 %

  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Av dette andel elektroniske faktura 0,84 0,38 121,1 %
Antall lønnslipper utsendt  43809 52875 -17,1 %
Kjører ikke lønn for Rennesøy eller pensjonskassen lengre.
Antall arbeidsgiver kontroller gjennomført 54 30 80,0 %
Innovasjon og digitalisering
Antall likes og delinger på Facebooksiden 7618 6697 13,8 %
Totalt antall følgere 4 første måneder.
Publisert: 28.05.2018 14:02
Sist endret: 21.05.2019 11:19