Kultur og næring

Kultur, bibliotek og kulturskole

Brutto driftsutgifter kultur

Økningen på 7,1 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst, samt flere stillinger og tidligere utbetalte tilskudd til lag og organisasjoner.

Brutto driftsutgifter bibliotek

Reduksjon i utgifter skyldes lavere kjøp av medier samt ekstraordinære utgifter i fjor.

Brutto driftsutgifter kulturskole

Utgiftene omtrent uendret sammenlignet med samme periode i fjor.

 

Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Sum besøk ved kommunale bydelshus og fritidssenter 43268 52500 -17,6 %
Varatun Gård og lura bydelshus har rapportert besøk på tilsammen 37 000. 
  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Andel besøk av barn og unge 23686 40000 -40,8 %
Antall brukere av tilrettelagte fritidsaktiviteter 5100 5084 0,3 %
Antall bruker omtrent uendret sammenlignet med samme periode i fjor. 
  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Sum fritidskontakttimer 2681 2361 13,6 %
Antall kulturarrangement 70 80 -12,5 %
Hovedarrangement har vært åpning av det nye rådhuset; de andre arrangementene er i regi av bydelene.
  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Antall arrangement gjennomført av kulturavdelingen 48 48 0,0 %
Antall åpne kulturarrangement med tilskudd 27 32 -15,6 %
Sum utlån ved bibliotekene 92454 86183 7,2%%
Riska filial har doblet utlån sammenlignet med 2018. 
  01.01-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Hovedbiblioteket 80050 78186 2,4 %
Høle 3524 3895 -9,5 %
Riska 8880 4167 113,1 %
Elever i kulturskolen 1624 1635 -0,7 %
Antall personer. En elev telles en gang
Venteliste ved kulturskolen 1161 1108 4,8 %
Elevplasser ved kulturskolen 2103 2092 0,5 %
En elev kan ha flere plasser. Dersom en elev har søkt om flere enn to plasser skal maksimalt 2 føres opp
Venteliste til elevplasser ved kulturskolen 1592 1506 5,7 %
Publisert: 24.05.2018 13:53
Sist endret: 21.05.2019 10:42