Kommunehelsetjeneste

Kommunehelse

Brutto driftsutgifter kommunehelse (funksjon 232, 233, 241)

Økte utgifter som følge av satsning på helsestasjontjenester i skole jamfør pålegg om økt tilstedeværelse.

 

Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Antall fødsler 289 343 -15,7 %
Antall fødsler – er totalt antall barn født i Sandes fra 1 januar til 1 mai.
Antall hjemmebesøk av jordmor 128 9 1322,2 %
Hjemmebesøk til nyfødte barn inne 48 timer etter hjemkomst for de som er tidlig utskrevet og innen 14 dager andre.
Antall hjemmebesøk av helsesøster 289 337 -14,2 %
Hjemmebesøk på helsestasjonen -er til nyfødte barn inne 14 dager etter hjemkomst. Nå utfører jordmor flere av disse i forhold til 2018.
Antall vaksinasjoner mot hjernehinnebetennelse  80 217 -63,1 %
Antall vaksinasjoner mot hjernehinnebetennelse – er vaksiner gitt til ungdom som går i videregående skole eller HFU alder 16-20 år. 
Antall konsultasjoner på videregående skole og HFU 2406 2346 2,6 %
Antall konsultasjoner i videregående gående skole og HFU i alder 16-20 år – er totalt antall ungdom som har oppsøkt helsesøster på alle videregående skoler i Sandnes kommune og på helsestasjon for ungdom på ettermiddagstid, tirdager og torsdager. 
Antall behandlet fysio-/ergoterapi etter kategori 1166 917 27,2 %
Under presenteres tall for antall behandlet. 
  01.01.-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Antall behandlet ergoterapi, barn 113 107 5,6 %
Antall behandlet ergoterapi, voksne 367 288 27,4 %
Antall behandlet fysioterapi, barn 300 245 22,4 %
Antall behandlet fysioterapi, voksne 386 277 39,4 %
Antall på venteliste for fysio-/ergoterapi (kommunale) 111 180 -38,3 %
Under presenteres tall for ventelister for prioritet 3 og 4. Prioritet 1 og 2 får normalt behandling innen fristen. 
  01.01.-30.04.2019 01.01.-30.04.2018 Endring i %
Antall barn på venteliste for fysio/ergoterapi 35 48 -27,1 %
Antall voksne på venteliste for fysio-/ergoterapi 76 132 -42,4 %
Brudd på frist ventetid fysio-/ergoterapi barn prioritet 3 og 4, dager 34 35 -2,9 %
Brudd på frist ventetid fysio-/ergoergoterapi voksne prioritet  3 og 4, dager 17 20 -15,0 %
Publisert: 22.05.2018 14:20
Sist endret: 21.05.2019 08:48