Produksjon og aktivitet i sammenheng med ressursbruk

For hvert tjenesteområde gis det en kort analyse av økonomiutvikling i tjenesteområdene. I tillegg presenteres produsjonsdata for hvert tjenesteområde

Publisert: 22.05.2018 08:51
Sist endret: 20.05.2019 14:16