Budsjettjusteringer - investering

Område Sak Tilleggsbev./ omdisponering
Eiendom (Helse og velferd) Forskuttering Rovik boas 1000
Forskutterer kr 1 million til 2019 slik at regulering kan starte opp. Nye sykehjemsplasser Lunde kan dra ut i tid og en bør starte regulering på Rovik grunnet behov for nye sykehjemsplasser.
Oppvekst skole Ombygging - Giske ungdomsskole 510
Nytt kontor, flytting av eksisterende kjøkken og omgjøring av arkivrom til møterom.
Oppvekst skole Ombygging - Giske ungdomsskole -510
Finansiering med fond fra skoleområdet
Oppvekst skole Tilrettelegging for elev - Sørbø skole, finansiering med fond 950
Det er behov for å til rette legge skolen for en elev.
Oppvekst skole Tilrettelegging for elev - Sørbø skole, finansiering med fond -950
Finansiering med fond fra skoleområdet
Sum   1000

Informasjon om de enkelte budsjettjusteringene finnes som åpne/lukkebokser i tabellen.

Publisert: 14.05.2018 11:55
Sist endret: 22.05.2019 14:47