Budsjettjusteringer - drift

Område Sak Tilleggsbev./ omdisponering
Oppvekst skole Spesialundervisning 9200
Oppvekst barn og unge Økt overføring til private barnehager 3000
Oppvekst barn og unge Styrket barnehage 3000
Oppvekst barn og unge Plassering av barn - barnevern 6000
Kommune felles Norsk pasientskade 337
Kommune felles Merforbuk energi 2018 291
Sentrale inntekter Reduserte renteutgifter -10000
  Bruk av disposisjonsfond 25701156 -11828
Sum   0

Informasjon om de enkelte budsjettjusteringene finnes i skjema 1B.

Publisert: 14.05.2018 11:55
Sist endret: 22.05.2019 14:48