Økonomi

Status per 30. april 2019 viser et samlet regnskapsmessig merforbruk på kr 3,7 millioner i driftsregnskapet.

Publisert: 14.05.2018 11:51
Sist endret: 22.05.2019 07:12