Perioderapport per 30.04.2019

Perioderapport per 30.04.2019

Oppsummering og forslag til vedtak »

 

Økonomi

Skattevekst på 2,9% for Sandnes, sammenlignet med budsjettert vekst på 4,3%.

Skjema 1A »

Investeringsutgifter av årets planlagte budsjett.

Skjema 2B »

Produksjon og aktivitet

Medarbeider

Finansrapport

Publisert: 02.03.2018 13:16
Sist endret: 22.05.2019 09:56