Teknisk

Nr Tiltakstekst 2018 Status
  Teknisk    
T1 Sandnes matservice, organisering for styrket kundeorientering 300 Ferdigstilt
Ny organisering iverksatt 1.1.2018, effekter som planlagt
T2 Sandnes matservice, organisering for styrket kundeorientering, finansieres av økte inntekter -300 Ferdigstilt
Ny organisering iverksatt 1.1.2018, effekter som planlagt
T3 Friluftsorganisasjoner, prisjustering av interkommunale avtaler 275 Ferdigstilt
Driftstilskudd justeres årlig etter folketall og prisvekst.
T7 Innsparing LED gatelys -250 Påbegynt
Utskiftning av gamle kvikksølvaramturer pågår og innsparing ventes realisert i løpet av 2018.
T8 Økt vedlikeholdsstandard på gravplasser 200 Påbegynt
Tiltak er iverksatt.
T10 Overtagelse med drift og vedlikehold av nye grøntanlegg/nærmiljøanlegg og lekeplasser 1 000 Påbegynt
Anlegg overtas løpende til kommunal drift og vedlikehold.
T13 Tilskudd Sandnes håndballklubb 280 Påbegynt
Tilskudd utbetales ved sesongstart i august/september.
T14 Internhusleie, renholds- og energikostnader, teknisk 636 Påbegynt
Innarbeides i basisbudsjettet. Utgifter til internhusleie, renhold og energi for nye bygg føres når nye bygg blir kjøpt eller ferdigstilt. Per april 2018 er ingen nye byggeprosjekt innen kultur og byutvikling som er ferdigstilt og fakturert for.
Publisert: 28.05.2018 10:30
Sist endret: 30.05.2018 14:27