Organisasjon

Nr Tiltakstekst 2018 Status
  Organisasjon    
O1 Økt tilskudd til interkommunalt arkiv 168 Ferdigstilt
Eiertilskudd for 2018 er utbetalt
O4 Implementering av ny personvernlov 500 Påbegynt
Det er anskaffet en løsning, Draftit, for behandling av personopplysninger. Utrulling og data innsamling pågår.
O5 Implementering av ny personvernlov - finansieres ved bruk av disposisjonsfond -500 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
O6 Arkiv-digitalisering av personalarkivet 800 Påbegynt
Ansatt prosjektleder, begynte 18. mars 2018
O7 Arkiv-digitalisering av personalarkivet - finansieres ved bruk av disposisjonsfond -800 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
O8 Arkiv-skanning av papirarkiver i forbindelse med flytting til nytt rådhus 300 Påbegynt
I prosess.
O9 Arkiv-skanning av papirarkiver i forbindelse med flytting til nytt rådhus - finansieres ved bruk av disposisjonsfond -300 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
O10 Dokumentsenteret - logistikkoordinator flytting til nytt rådhus 800 Påbegynt
Det er utført et forprosjekt, i 2017 og fram til mars 2018, for å danne grunnlag for videre planlegging av flytting av materialet. Dette skal brukes som grunnlag i forhandlinger med IKA. Logistikkoordinator er nå i vurderingsprosess.
O11 Dokumentsenteret- Logistikkoordinator flytting til nytt rådhus - finansieres ved bruk av disposisjonsfond -800 Ferdigstilt
Finansiering ved bruk av disposisjonsfond er utført.
O12 1 årsverk IT rådgiver 350 Ferdigstilt
Ansatt og i drift.
O13 Styring av mobile enheter i kommunens nettverk 150 Påbegynt
Kontinuerlig utrulling pågår
O14 Psykososialt kriseteam 910 Påbegynt
Etablering i prosess.
O15 Økt båndbredde 600 Påbegynt
Kontinuerlig utrulling pågår
O16 Ny finansieringsmodell for helsenett -334 Ikke påbegynt
Her er det redusert for mye. Utredning pågår. Framstilles med justering i andre perioderapport.
Publisert: 28.05.2018 10:30
Sist endret: 30.05.2018 14:28