Teknisk

 

Brutto driftsutgifter teknisk

Økningen på 2 prosent skyldes generell lønns- og prisvekst.

Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Antall utslippssaker 0 Mangler tall 0,0%
  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Sum personekvivalent volum i utslippssaker 0 1 -100,0%
Antall ledningsbrudd 6 Mangler tall 0,0 %
Total vannmengde kjøpt fra IVAR 2831 Mangler tall 0,0 %
I 1000 m3.
Antall tilstoppinger på offentlige ledninger 22 Mangler tall 0,0%
Antall sanitærsøknader behandlet 60 Mangler tall 0,0%
Antall tekniske planer behandlet 16 Mangler tall 0,0%
Innmeldte avvik i "meld feil" 1238 Mangler tall 0,0%
  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Vei 415 Mangler tall 0,0%
Park og friområder 38 Mangler tall 0,0%
Offentlig lekeplass 9 Mangler tall 0,0%
Gravplass 0 Mangler tall 0,0%
Idrett og friluftsliv 6 Mangler tall 0,0%
Miljø 22 Mangler tall 0,0%
Renovasjon 734 Mangler tall 0,0%
Vann 12 Mangler tall 0,0%
Avløp 2 Mangler tall 0,0%
Antall leverte måltider fra Sandnes matservice 229258 Mangler tall 0,0%
Catering-bestillinger (i kr) levert fra Sandnes matservice 410625 Mangler tall 0,0%
Publisert: 28.05.2018 12:36
Sist endret: 30.05.2018 14:53