Organisasjon, økonomi og stabstjenester

 

Brutto driftsutgifter administrasjon, funksjon 120

Årsaken er alle ekstra kostnader relatert til Nye Sandnes blir ført på funksjon 120 administrasjon.

Produksjon og aktivitet 01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Organisasjon 
Antall politiske møter fordelt på utvalg 61 58 5,2%
  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Antall møter i bystyret 3 3 0,0%
Total lengde på møtene i bystyret 10 t 55 min 12 t 30 min -12,7%
Antall møter i formannskapet 5 3 66,7%
Antall møter i administrasjonsutvalget 2 2 0,0%
Antall møter i utvalg for byutvikling 4 4 0,0%
Antall møter i utvalg for tekniske saker 3 2 50,0%
Antall møter i utvalg for kultur og oppvekst 3 3 0,0%
Antall møter i utvalg for helse- og sosialtjenester 2 3 -33,3%
Antall møter i kommuneplankomiteen 2 2 0,0%
Antall møter i valgnemnda 3 2 50,0%
Antall gjennomførte vielser 39 0 0,0%
Ny oppgavefordeling fra 1. januar 2018.
Antall henvendelser BHT 630 Mangler tall 0,0%
Tallene er omtrentlige, har ikke tall for samme periode 2017.
Antall arkiverte dokumenter i public 360 46275 46277 0,0%
Antall innsynsbegjæringer i 360 179 176 1,7%
Antall kurs på Sandnes kompetansesenter 163 141 15,6%
Utleie til møter ikke medregnet.
Antall vikardager formidlet av rekrutteringstjenesten 2769 2675 3,5%
Antall vikariater (oppdrag med varighet på over en måned) formidlet i samme perioden 2017: 23 stk. 2018: 55 stk
  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Prosentvis løste bestillinger 84,5 96,5 -12,4%
Antall søkere til rekrutteringstjenesten 62 92 -32,6%
Antall henvendelser til brukerstøtte 6460 6056 6,7%
Nye systemer tatt i bruk. Eksempelvis Office 365. Krever en del råd å veiledning.
Antall besvarte henvendelser på servicekontoret 13090 13108 -0,1%
  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Antall besvarte telefonhenvendelser på servicekontoret  23693 25140 -5,8%
Antall besvarte e-post-henvendelser på servicekontoret  2021 1496 35,1%
Antall besvarte facebook-henvendelser på servicekontoret  123 45 173,3%
Antall produserte ID-kort 245 467 -47,5%
Avhengig av ansettelse svingninger i kommunen.
Økonomi 
Totalbeløp handlet i eHandel 8241648 8843337 -6,8%
Total omsetning i eHandel i perioden. Det er et økt fokus på å øke bruken av eHandel, og for å gjøre dette vil det jobbes med å få flere avtaler inn i eHandel. 
Antall avtaler i eHandel 15 14 7,1%
Antall rammeavtaler 229 Mangler tall 0,0%
Dynamisk tall, får ikke tall fra 2017 fra første tertial
Antall inngående faktura 22315 21388 4,3%
  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Av dette andel elektroniske faktura 83,0 % 75,0 % 10,7%
Antall utgående faktura 51000 51000 0,0%
  01.01.-30.04.2018 01.01.-30.04.2017 Endring
Av dette andel elektroniske faktura 38 % 38 % 0,0%
Antall lønnslipper utsendt  52875 53068 -0,4%
Antall arbeidsgiver kontroller gjennomført 30 Mangler tall 0,0%
Rådmannens staber 
Antall likes og delinger på facebooksiden 6697 Mangler tall 0,0%
Totalt antall følgere 4 første måneder.
Publisert: 28.05.2018 14:02
Sist endret: 30.05.2018 15:02