Økonomi

Status per 30. april 2018 viser at det er god økonomistyring i kommunen. Samlet regnskapsmessig mindreforbruk/merinntekt på kr 16,8 millioner i driftsregnskapet.

Publisert: 14.05.2018 11:51
Sist endret: 28.05.2018 12:35