Status for mål og strategier som er framholdt i økonomiplanen 2018-2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


I gjeldende økonomiplan ble det gjort grep for å knytte kommuneplan og økonomiplan tettere sammen. Dette ble gjort ved å se til arbeidet med samfunnsdelen i ny kommuneplan og beskrive tjenesteområdene sitt arbeid i forhold til foreslåtte mål og strategier. Tabellen under gir en statusoversikt i forhold til tjenesteområdenes arbeid innenfor de enkelte gjennomføringsstrategiene. Status er rapportert med rødt (ikke påbegynt), gult (påbegynt/pågår) eller grønt (ferdigstilt).

Publisert: 14.05.2018 11:52
Sist endret: 14.05.2018 11:52

Facebook ikon Twitter logo Del på epost Print side Twitter logo