Sykefravær

Sykefraværet i mars er 9,4 prosent og dette er 0,8 prosentpoeng lavere enn på samme tidspunkt i fjor.

SYKEFRAVÆR

Publisert: 01.06.2018 15:09
Sist endret: 15.04.2021 12:50