Oppvekst skole

Ifølge siste oppdaterte GSI-tall så har Sandnes kommune 7 557 elever på barnetrinnet og 2 913 elever på ungdomstrinnet, totalt 10 470 elever.

Publisert: 01.06.2018 15:12
Sist endret: 15.04.2021 12:50