Oppvekst barn og unge

 

ANTALL BARN I KOMMUNALE/PRIVATE BARNEHAGER 2021

Figuren viser at både kommunale og private barnehager har hatt stabile barnegrupper.

Publisert: 01.06.2018 15:11
Sist endret: 15.04.2021 12:50