Kultur og næring

Kulturavdelingen:

Besøk Per mars 2021
Antall besøk på kommunale bydelshus og fritidssentre 1866
Barn og unges besøk (besøk målgruppa barn og unge) 9030

Det er færre besøkende enn normalt grunnet Covid-19. Noen uker i januar var alle tilbud stengt. 

 Ung Kultur Møtes (UKM)

Av smittevernhensyn ble årets UKM delt opp i mindre delarrangementer og fordelt ut over en hel uke. 75 deltakere deltok på årets arrangement.

Medvirkning

Barn og unges kommunestyre (BUKS):

Forberedende kurs for alle elevrepresentanter og kontaktlærere som skal delta på det årlige Barn- og unges kommunestyre (BUKS) ble gjennomført digitalt.

 Barnas by og Årets Barnas by-kunstner 2021

Medvirkningsprosess med barnejury fra Sørbø skole ble gjennomført, og David Lamignan Larsen ble utnevnt som Årets Barnas by-kunstner for 2021. Tverrfaglig arbeidsgruppe ble opprettet for å utvikle og gjennomføre prosjekt for Barnas by 2021.

 Tilskudd per 1. kvartal 2021

Tilskudd til kulturtiltak - Det er hittil innvilget tilskudd samlet på kr 848.000, fordelt på «driftstilskudd til organisasjoner som ivaretar lokal kulturproduksjon» og «tilskudd til åpne kulturarrangement/-prosjekt».

IMDi midler til integreringsprosjekt og tiltak - Sandnes kommune har fått overført kr 1.747.328 til fordeling i 2021. Hittil er det utbetalt kr 1.275.000, fordelt på 10 lokale integreringsprosjekt.

 Sandnes kunst og kulturhus:

Besøk og aktiviteter bærer stort preg av pandemien, som har lagt strenge føringer for kulturlivet. Opprinnelig var det planlagt 128 arrangementer for vårsesongen 2021. Per mars ligger det an til at om lag 60 arrangementer vil bli gjennomført. Resten er utsatt eller avlyst.

Antall arrangementer Per mars 2019 Per mars 2020 Per mars 2021
Sandnes kulturhus 42 38 23
Kinokino 31 18 9
Totalt 73 56 32

 

Antall publikum Per mars 2019 Per mars 2020 Per mars 2021
Sandnes kulturhus 11708 9831 1408
Kinokino 3066 2365 416
Totalt 14774 12196 1824
Publisert: 14.04.2021 08:37
Sist endret: 15.04.2021 12:50