Byutvikling og teknisk

BYUTVIKLING OG TEKNISK

Saksbehandlingstider

100 prosent av plansakene hittil i år er behandlet innenfor avtalt tidsfrist. 100 prosent av ferdigbehandlede gebyrfinansiert saker på kart, oppmåling og analyse er behandlet innenfor lovpålagt frist.

Saksbehandlingstid for byggesaker Dager
Saker med 3-ukers frist 9
Saker med 12-ukers frist uten dispensasjon           22
Saker med 12-ukers frist med dispensasjon 32
Delingssaker med 3-ukers frist         13
Delingssaker med 12-ukers frist             14

Rapporttall fra kart, oppmåling og analyse (tall per mars)

  2019 2020 2021
Antall nye boligtomter 62 42 84
Saksbehandlingstid fradeling byggeklare tomter (dager) 51 58 48
Antall mottatt saker etter matrikkel- og eierseksjonslov 75 70 76
Antall saker som ferdigbehandlet etter matrikkel- og eierseksjonslov 55 77 70

 

 

Publisert: 01.06.2018 15:11
Sist endret: 15.04.2021 12:50