Boligproduksjon

Akkumulert per utgangen av mars er det tatt i bruk 61 boliger ved at det er gitt midlertidig brukstillatelse (MB) eller ferdigattest (FA). På samme tid er det akkumulert godkjent igangsatt (IG) 69 boliger og det er gitt rammetillatelse (RA) for 16 boliger.

Per utgangen av mars i 2020 var det til sammenligning registrert tatt i bruk (MB/FA) 109 boliger og godkjent igangsatt (IG) 224 boliger. Tilsvarende tall for tidligere Sandnes kommune i 2019 viste 91 boliger tatt i bruk og godkjent igangsatt 117 boliger.

Per mars er det registrert produksjon i alle områdene i kommunen. Høyest er produksjonstallene i Ganddal, Austrått og Riska. 

BOLIGBYGGING 2021

Publisert: 01.06.2018 15:09
Sist endret: 15.04.2021 12:50