Økonomi- og aktivitetsrapport mars 2021

Økonomi- og aktivitetsrapport

JANUAR-MARS 2021

Økonomi »

Sentrale aktiviteter og nøkkeltall »

Rapporten gjelder økonomi- og aktivitetsrapportering for perioden januar til og med mars 2021. Det gis en kortfattet økonomistatus som gjelder sentrale inntekter og for de ulike tjenesteområdene. Det gis videre status på sentrale aktiviteter og nøkkeltall.

Publisert: 01.06.2018 14:17
Sist endret: 15.04.2021 12:50