Oppvekst skole

ANTALL ELEVER BARNESKOLE/UNGDOMSSKOLE 2019 Elevtallstelling gjøres 1. mandag i hver måned. På grunn av sommerferie rapporteres det ikke telling i juli og august.

Publisert: 01.06.2018 15:12
Sist endret: 11.12.2019 10:18