Oppvekst barn og unge

ANTALL BARN I KOMMUNALE/PRIVATE BARNEHAGER 2019

Figuren viser at både kommunale og private barnehager har hatt stabile barnegrupper. Kommunale barnehager har stengt de to midterste ukene i juli, samt at barn er pålagt å ha 3 sammenhengene uker med ferie. Mange velger derfor å si opp plassen i juli. De fleste av disse gjelder barn som skal gå over til skole.

PPT

Ved utgangen av november 2019 har 65 barn stått på venteliste i mer enn 2 måneder. De aller fleste saker som blir registrert inn til PPT blir påbegynt i løpet av 2 måneder. På grunn av bemanningssituasjonen ved kontoret har det vært store problemer med å starte opp saker innen to måneder. Ingen barn skal være ukjente for PP-tjenesten ved henvisning fra barnehage eller skole. Det har blitt henvist 504 saker i perioden 1. januar 2019 – 30. november 2019.

30. november 2019 har tjenesten 1152 saker som står registrert som aktive, det vil si at sakene har en aktiv saksbehandling/blir vurdert jevnlig. Det står 555 saker registrert som passive. Dette er «sovende» saker som har tildelt saksbehandler og som fort kan hentes frem igjen ved meldt behov. Totalt står 1707 saker registrert i virksomheten. 358 saker har blitt avsluttet i perioden 1. januar 2019 – 30. november 2019.

Publisert: 01.06.2018 15:11
Sist endret: 11.12.2019 10:18