Kultur og næring

Kulturarenaplanen

Kartlegging av musikklokaler er gjennomført av Sandnes Musikkråd i samarbeid med kulturavdelingen.

Kunstplanen

Tre kunstprosjekter er ferdigstilt (i Luravika, på Figgjo skole, utenfor rådhuset). Ytterligere ett prosjekt vil bli ferdigstilt i løpet av desember (Skeiane ungdomsskole). Artotek (utlån av kunst) er etablert i samarbeid med biblioteket.

Ungdomstilbud

Det er registrert en positiv økning i besøk og bruk av de faste åpne fritidstilbudene til unge, i regi av kulturavdelingen, både i bydelene og i sentrum. Størst er økningen knyttet til discokveldene, som arrangeres i flere bydeler.

Arrangement

  • Kongesommer ble utvidet med nye tilbud, og totalt antall plasser for påmelding økte med 140 i forhold til tidligere.
  • Barnas by ble gjennomført i juni og utpekte for første gang en offisiell Barnas By-kunstner.
  • Sandvedparkfestivalen, i regi av Øygard ungdomsskole, ble et vellykket samarbeidsarrangement mellom ungdomsskolene, de videregående skolene, Vitenfabrikken og kulturavdelingen i juni.
  • Parken 19 ble gjennomført som en ungdomsfestival våren 2019. Arrangementet trakk ikke nok publikum til å bli videreført.
  • Sandnes var, sammen med Stavanger, Randaberg og Sola, vertskap for NM-vekaEt arrangement for en rekke mindre idretter som ikke har egne norgesmesterskap for andre året på rad i juni.
  • Blinkfestivalen ble gjennomført med ny publikumsrekord og tv-sendinger som er uvurderlig reklame for Sandnes.
  • EM i friidrett ble arrangert av Sandnes IL i august.
  • Byfesten ble i september gjennomført for tredje gang som et samarbeid mellom kommunen og Sandnes sentrum.
  • Eventyruka i september hadde over 25 000 publikummere og deltakere.
  • Julemarked på Varatun Gård ble arrangert i november, med besøk av mellom 12 000 og 15 000 gjester i løpet av tre dager.
Publisert: 11.12.2019 10:17
Sist endret: 12.12.2019 09:41