Boligproduksjon

Akkumulert per utgangen av november er det tatt i bruk ved at det er gitt midlertidig brukstillatelse (MB) eller ferdigattest (FA) til 380 boliger og godkjent igangsatt (IG) eller gitt rammetillatelse (RA) for 476 boliger. Måltallet for boligproduksjonen er 700 boliger per år. Måloppnåelse er 59 prosent per utgangen av november.

Per utgangen av november 2018 var det til sammenligning registrert tatt i bruk (MB/FA) 362 boliger og godkjent igangsatt (IG/RA) 548 boliger. Tilsvarende tall for 2017 viste 653 boliger tatt i bruk og godkjent igangsatt 797 boliger.

BOLIGBYGGING 2019

Publisert: 01.06.2018 15:09
Sist endret: 11.12.2019 16:56