Oppvekst barn og unge

ANTALL BARN I KOMMUNALE/PRIVATE BARNEHAGER 2019

Figuren viser at både kommunale og private barnehager har hatt stabile barnegrupper.

PPT

Ved utgangen av mai 2019 har 51 barn stått på venteliste i mer enn 2 måneder (henvist før 1. april 2019). De aller fleste saker som blir registrert inn til PPT blir påbegynt i løpet av 2 måneder. På grunn av bemanningssituasjonen ved kontoret har det vært større problemer med å starte opp saker innen to måneder, ved flere skoler. Ingen barn skal være ukjente for tjenesten ved henvisning fra barnehage eller skole.

Det har blitt henvist 279 saker i perioden 1. januar 2019 – 31. mai 2019.

31. mai 2019 har tjenesten 1204 saker som står registrert som aktive, det vil si at sakene har en aktiv saksbehandling/blir vurdert jevnlig.

31. mai 2019 står 556 saker registrert som passive. Dette er «sovende» saker som har tildelt saksbehandler og som fort kan hentes frem igjen ved meldt behov. Totalt står 1760 saker registrert i virksomheten pr 31. mai 2019.

96 saker har blitt avsluttet i perioden 1. januar 2019 – 31. mai 2019.

Publisert: 01.06.2018 15:11
Sist endret: 14.06.2019 06:59