Boligproduksjon

Akkumulert per utgangen av mai er det tatt i bruk (MB/FA) 126 boliger og godkjent igangsatt (IG/RA) 142 boliger. Måltallet for boligproduksjonen er 700 boliger per år, det vil si mål om 292 boliger per mai. Måloppnåelse per utgangen av mai er 43%.

Per utgangen av mai i 2018 var det til sammenligning registrert tatt i bruk (MB/FA) 166 boliger og godkjent igangsatt (IG/RA) 322 boliger. Tilsvarende tall for 2017 viste 428 boliger tatt i bruk og godkjent igangsatt 377 boliger.

BOLIGBYGGING 2019

Publisert: 01.06.2018 15:09
Sist endret: 14.06.2019 07:32