Oppvekst skole

Innenfor oppvekst skole har det i perioden vært fokus på;

  • Kompetanseutvikling for skoleledere
  • Ressurstildeling spesialundervisning friskoler
  • Arbeid med opplæringslovens kapittel 9 A, elevens skolemiljø
  • Elev- og foreldreundersøkelse
  • Ny tildelingsmodell

ANTALL ELEVER BARNESKOLE/UNGDOMSSKOLE 201Elevtallstelling gjøres 1. mandag i hver måned. På grunn av sommerferie rapporteres det ikke telling i juli og august.

Publisert: 01.06.2018 15:12
Sist endret: 12.04.2019 15:25