Oppvekst barn og unge

Innenfor oppvekst barn og unge er det fokus på kontinuerlig kompetanseutvikling i alle enhetene.

Felles satsingsområder for tjenesteområdet i 2019 er følgende: 

 • Virksomheten skal ta i bruk digitale løsninger for å fornye, forenkle og forbedre tjenesten.
 • Virksomheten skal ha kultur og praksis som ivaretar brukerinvolvering i både tjenesteutvikling og i enkeltsaker
 • Virksomheten skal bidra til godt tverrfaglig samarbeid og delta i kommunal satsing for å styrke slikt samarbeid.

Felles satsingsområde for barnehager, Styrket barnehage og PPT i 2019 er følgende:

 • Grenseoppgangen mellom spesialpedagogikk og allmennpedagogikk. Forståelse av barns behov for spesialpedagogisk støtte og hva som omfattes av allmennpedagogikken.

Felles satsingsområde for barnehagene i 2019 er følgende: 

 • Videre arbeid med organisering av virksomheten i henhold til målsettinger og tidsfrister i implementeringsplan.
 • Virksomhetens ledergruppe gjennomfører Udirs ståstedsanalyse i løpet av året.
 • Den utviklingsstøttende barnehagen (USB): Ivareta, opprettholde og videreutvikle USB i egen virksomhet.

ANTALL BARN I KOMMUNALE/PRIVATE BARNEHAGER 2019

Figuren viser at både kommunale og private barnehager har hatt stabile barnegrupper.

PPT

Ved utgangen av mars 2019 har 33 barn stått på venteliste i mer enn 2 måneder (henvist før 1. februar 2019). De aller fleste saker som blir registrert inn til PPT blir påbegynt i løpet av 2 måneder. Ingen barn skal være ukjente for tjenesten ved henvisning fra barnehage eller skole.

 • Det har blitt henvist 179 saker i perioden 1. januar 2019 – 31. mars 2019.
 • 31. mars 2019 har tjenesten 1154 saker som står registrert som aktive, det vil si at sakene har en aktiv saksbehandling/blir vurdert jevnlig.
 • 31. mars 2019 står 534 saker registrert som passive. Dette er «sovende» saker som har tildelt saksbehandler og som fort kan hentes frem igjen ved meldt behov. Totalt står 1688 saker registrert i virksomheten per 31. mars 2019.
 • 64 saker har blitt avsluttet i perioden 1. januar 2019 – 31. mars 2019.
Publisert: 01.06.2018 15:11
Sist endret: 12.04.2019 15:29