Boligproduksjon

Akkumulert per utgangen av mars er det tatt i bruk (MB/FA) 84 boliger og godkjent igangsatt (IG/RA) 95 boliger. Måltallet for boligproduksjonen er 700 boliger per år, det vil si mål om 174 boliger og en måloppnåelse på 48% per utgangen av mars.

Per utgangen av mars i 2018 var det til sammenligning registrert tatt i bruk (MB/FA) 90 boliger og godkjent igangsatt (IG/RA) 243 boliger. Tilsvarende tall for 2017 viste 186 boliger tatt i bruk og godkjent igangsatt 287 boliger.

BOLIGBYGGING 2019

Publisert: 01.06.2018 15:09
Sist endret: 12.04.2019 15:42