Oppvekst barn og unge

Innenfor oppvekst barn og unge er det fokus på kontinuerlig kompetanseutvikling i alle enhetene.

Felles satsingsområder for tjenesteområdet i 2018 er følgende: 

  • Virksomhetene skal ta i bruk digitale løsninger for å fornye, forenkle og forbedre tjenestene som resultatenheten yter.
  • Virksomhetene skal ha kultur og praksis som ivaretar brukerinvolvering i tjenesteutviklingen og enkeltsaker. 

Felles satsingsområde for barnehagene i 2018 er følgende: 

  • Fortsette implementering av ny rammeplan i barnehagen for å sikre lovkrav til mål og innhold. Blant annet utarbeide implementeringsplan for egen barnehage/virksomhet.
  • Den utviklingsstøttende barnehagen (USB).
  • Utvikle virksomhetene (barnehageområdene).

ANTALL BARN I KOMMUNALE/PRIVATE BARNEHAGER 2018

Figuren viser at både kommunale og private barnehager har hatt en liten nedgang i antall barn til nytt barnehageår. Det er stabile barnegrupper i kommunale og private barnehager.

PPT

Ved utgangen av november 2018 har 21 barn stått på venteliste i mer enn 2 måneder (henvist før 1. oktober 2018). De aller fleste saker som blir registrert inn til PPT blir påbegynt i løpet av 2 måneder. Ingen barn skal være ukjente for tjenesten ved henvisning fra barnehage eller skole.

  • Det har blitt henvist 443 saker i perioden 1. januar – 30. november 2018.
  • 30. november 2018 har tjenesten 989 saker som står registrert som aktive, det vil si at sakene har en aktiv saksbehandling/blir vurdert jevnlig.
  • 30. november står 586 saker registrert som passive. Dette er «sovende» saker som har tildelt saksbehandler og som fort kan hentes frem igjen ved meldt behov.
  • Totalt står 1575 saker registrert i virksomheten pr 30. november 2018.
  • 274 saker har blitt avsluttet i perioden 1. januar – 30. november 2018.

 

Publisert: 01.06.2018 15:11
Sist endret: 07.12.2018 09:37