Boligproduksjon

Akkumulert per utgangen av november 2018 er det tatt i bruk (MB/FA) 348 boliger og godkjent igangsatt (IG) 526 boliger. Måltallet for boligproduksjonen i gjeldende kommuneplan er 700 boliger per år, måloppnåelse ved utgangen av november er 49,7 prosent.

Per utgangen av oktober 2017 var det registrert tatt i bruk (MB/FA) 648 boliger og godkjent igangsatt (IG) 798 boliger. Tilsvarende tall for 2016 viste 500 boliger tatt i bruk og godkjent igangsatt 816 boliger.

BOLIGBYGGING 2018

Publisert: 01.06.2018 15:09
Sist endret: 07.12.2018 09:29