Hovedoversikt - investering

Investeringsregnskap per 30.11.2018  Regnskap per november   Årsbudsjett   % av årsbudsjett 
Sum investeringsinntekter 129076 142565 91 %
Sum investeringsutgifter 318428 440372 72 %
Sum finansieringstransaksjoner 885890 1046115 85 %
Netto finansbehov 1075242 1343922 80 %
Finansieres slik:      
Bruk av lån, inkludert startlån 275666 1018493  
Mottatt avdrag på utlån 69009 163863  
Bruk av disposisjonsfond 9128 9128  
Bruk av bundne investeringsfond 18815 18815  
Overføring fra drift 0 133623  
Sum finansiering  372618 1343922  
Udekket (+) / udisponert (-) 702624    
Publisert: 01.06.2018 14:57
Sist endret: 07.12.2018 08:57