Oppvekst skole

Innenfor oppvekst skole har det i perioden vært fokus på;

  • Innføring av ny lærernorm.
  • Arbeid med fagfornyelsen.
  • Innføringen av skoleutviklingsstrategi som inkluderer digitalisering i Sandnesskolen.
  • Arbeid videre med å analysere og bruke resultatene av nasjonale prøver.
  • Arbeid med kvalitetsmelding for Sandnesskolen.

ANTALL ELEVER BARNESKOLE/UNGDOMSSKOLE 2018 Elevtallstelling gjøres 1. mandag i hver måned. På grunn av sommerferie rapporteres det ikke telling i juli og august.

Publisert: 01.06.2018 15:12
Sist endret: 12.11.2018 12:39