Oppvekst barn og unge

Innenfor oppvekst barn og unge er det fokus på kontinuerlig kompetanseutvikling i alle enhetene.

Felles satsingsområder for tjenesteområdet i 2018 er følgende: 

  • Virksomhetene skal ta i bruk digitale løsninger for å fornye, forenkle og forbedre tjenestene som resultatenheten yter.
  • Virksomhetene skal ha kultur og praksis som ivaretar brukerinvolvering i tjenesteutviklingen og enkeltsaker. 

Felles satsingsområde for barnehagene i 2018 er følgende: 

  • Fortsette implementering av ny rammeplan i barnehagen for å sikre lovkrav til mål og innhold. Blant annet utarbeide implementeringsplan for egen barnehage/virksomhet.
  • Den utviklingsstøttende barnehagen (USB).
  • Utvikle virksomhetene (barnehageområdene).

ANTALL BARN I KOMMUNALE/PRIVATE BARNEHAGER 2018

Figuren viser at både kommunale og private barnehager har hatt en liten nedgang i antall barn til nytt barnehageår. Det er stabile barnegrupper i kommunale og private barnehager.

PPT

Ved utgangen av oktober 2018 har 20 barn stått på venteliste i mer enn 2 måneder (henvist før 1. september 2018). De aller fleste saker som blir registrert inn til PPT blir påbegynt i løpet av 2 måneder. Ingen barn skal være ukjente for tjenesten ved henvisning fra barnehage eller skole.

Det har blitt henvist 392 saker i perioden 1. januar - 31.oktober 2018.

31. oktober 2018 har tjenesten 992 saker som står registrert som aktive, det vil si at sakene har en aktiv saksbehandling/blir vurdert jevnlig.

31. oktober står 539 saker registrert som passive. Dette er «sovende» saker som har tildelt saksbehandler og som fort kan hentes frem igjen ved meldt behov. Totalt står 1531 saker registrert i virksomheten per 31. oktober 2018.

266 saker har blitt avsluttet i perioden 1. januar – 31. oktober 2018.

Publisert: 01.06.2018 15:11
Sist endret: 12.11.2018 12:38