Boligproduksjon

Akkumulert per utgangen av oktober 2018 er det tatt i bruk (MB/FA) 330 boliger og godkjent igangsatt (IG) 497 boliger. Måltallet for boligproduksjonen i gjeldende kommuneplan er 700 boliger per år.

Per utgangen av oktober 2017 var det registrert tatt i bruk (MB/FA) 563 boliger og godkjent igangsatt (IG) 705 boliger. Tilsvarende tall for 2016 viste 447 boliger tatt i bruk og godkjent igangsatt 674 boliger.

BOLIGBYGGING 2018

Publisert: 01.06.2018 15:09
Sist endret: 12.11.2018 12:28