Oppvekst skole

Innenfor oppvekst skole har det i perioden vært fokus på;

 • Arbeid med ny felles kvalitetsplan for barnehage og skole.
 • Innføringen av skoleutviklingsstrategi som inkluderer digitalisering i Sandnesskolen.
 • Arbeid med kvalitetsmelding for Sandnesskolen.  
 • Økonomistyring i skolene:
  • gjennomgang og justering i forhold til tildelt ramme og nytt skoleår
 • Planlegging og organisering for nytt skoleår:
  • nytt skoleårs personalkabal, arbeid med tilsettinger
  • intern organisering

ANTALL ELEVER BARNESKOLE/UNGDOMSSKOLE 2018 Elevtallstelling gjøres 1. mandag i hver måned. På grunn av sommerferie rapporteres det ikke telling i juli og august.

Publisert: 01.06.2018 15:12
Sist endret: 08.06.2018 10:41