Kultur og byutvikling

BYUTVIKLING

Saksbehandlingstider

100 prosent av plansakene hittil i år er behandlet innenfor avtalt tidsfrist. 100 prosent av ferdigbehandlet gebyrfinansiert saker på Geodata, er behandlet innenfor lovpålagt frist hittil i år.

Saksbehandlingstid for byggesaker Dager
Saker med 3-ukers frist              15
Saker med 12-ukers frist uten dispensasjon                46
Saker med 12-ukers frist med dispensasjon              55
Delingssaker med 3-ukers frist                      25
Delingssaker med 12-ukers frist                          28

Det er registrert følgende antall nye boligtomter og – seksjoner i Sandnes kommune.

  2017 2018
Antall nye boligtomter 157 95
Saksbehandlingstid fradeling byggeklare tomter (dager) 53 47
Antall mottatt saker etter matrikkel- og eierseksjonslov 318 110
Antall saker som ferdigbehandlet etter matrikkel- og eierseksjonslov 309 107

Kommuneplanlegging

 • Kommuneplan 2019-2035 lagt ut til høring og offentlig ettersyn, høringsopplegg pågår med Høringskontor i Langgata.
 • IKDP Forus lagt ut til høring og offentlig ettersyn, prosess for medvirkning/høring pågår.
 • Fullført illustrasjonsprosjekt «tetthet og gode byrom» finansiert av KMD. Illustrasjoner og modeller benyttet i samfunnsdel kommuneplan og høringsopplegg kommuneplan.
 • Utarbeidet framskriving for perioden 2018-2035. Befolkningsendring og boligbygging.
 • Gjennomgang og innspill i forarbeid og gjennomføring av reforhandling Byvekstavtale nord Jæren
 • Revidering av sentrumsplan. Sandnes kommune har engasjert tre tverrfaglige arkitektgrupper til å se på muligheter for langsiktig utvikling av Sandnes sentrum. Mulighetsstudiene er laget med utgangspunkt i det pågående arbeidet med ny sentrumsplan. Forslagene ble presentert på et åpent møte i Vitenfabrikken mandag 16. april. Et konsulentfirma har på oppdrag fra Sandnes kommune utarbeidet en Handelsanalyse som faktagrunnlag til kommunens arbeid med sentrumsplanen og kommuneplanen. 

KULTUR, BIBLIOTEK OG KULTURSKOLEN 

Arrangement

 • Større arrangementer
  • 10 årsmarkeringen for kulturhovedstadsåret er godt i gang i Sandnes – RAS-biennale er gjennomført, utstillingen «Øglænd i 150» er åpnet, gebursdagsfest for byen i Vitenfabrikken, jubileumsfeiring på Vågenskolen, Viva 50 år, Sandvedparken 30 år, og Barnas By 10 år!
  • Byfest for Sandnes. Kulturavdelingen er i gang med planlegging av byfest i samarbeid med Sandnes sentrum og Vertskapet i Sandnes. Nytt av året er at det skal arrangeres Kulturnatt på byens utesteder.
 • Barn og unge
  • Rekordsøkning til Kongesommer. Det er 40 prosent flere som har søkt om plass i Kongesommer dette året. Det er en stor økning i søkertall fra de yngste barna, og det er særlig tilbudet «ferieklubb» for de yngste hvor søknaden er størst. Det er også en økning i antall barn og unge som har behov for tilrettelegging i form av økonomisk støtte, transport eller annen tilrettelegging. I år har vi dessverre måtte gi avslag til om lag 170 på sitt første ønske om ferietilbud. Kongesommer fikk kr 650 000 i støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Kulturavdelingens egne ansatte og ressurser i form av lokaler og utstyr dekker mer enn 50 prosent av de totaler utgiftene til Kongesommer. 
  • Barnas By skal vise oss «Drømmebyen Sandnes». Flere tusen barn og unge er med i Barnas By 2018. Flere av disse er med på kreative verksteder for å si sin mening om framtidens Sandnes. Elva skal tas tilbake, og om lag tusen barn og unge skal danne elv fredag 15. juni fra havna opp til Sandvedparken.
 • Folkehelse
  • I løpet av første tertial er det startet opp flere prosjekter som faller inn under prosjektet vi fikk midler fra Helsedirektoratet til å gjennomføre. Det er avholdt 24 kurs innenfor håndverksteknikker med til sammen over 150 kursdager. Det er etablert fire sosiale møteplasser:
   • Fortellerkafeen, annenhver torsdag fra februar 2018
   • Snekkerdrøsen, annenhver torsdag kveld fra februar 2018
   • Tangoplaneten, annenhver fredag fra januar 2018
   • Gårdskafe på Varatun er åpen alle hverdager
Publisert: 01.06.2018 15:11
Sist endret: 08.06.2018 09:52