Boligproduksjon

Akkumulert per utgangen av mai 2018 er det tatt i bruk (MB/FA) 161 boliger og godkjent igangsatt (IG) 116 boliger. Måltallet for boligproduksjonen i gjeldende kommuneplan er 700 boliger per år.

Per utgangen av mai 2017 var det registrert tatt i bruk (MB/FA) 341 boliger og godkjent igangsatt (IG) 155 boliger. Tilsvarende tall for 2016 viste 184 boliger tatt i bruk og godkjent igangsatt 282 boliger.

BOLIGBYGGING 2018

Publisert: 01.06.2018 15:09
Sist endret: 08.06.2018 10:19