8. Regnskapsskjema

Regnskapsskjema 1A

- Tjenesteuavhengige inntekter og utgifter

- Kommunestyrets disponeringer i form av avsetninger/bruk og overføring til investering

Regnskapsskjema 1B

- Inntekter og utgifter knyttet til tjenesteproduksjonen

- Spesifiesert på samme måte som i budsjettet

Regnskapsskjema 2A og 2B

- Investeringsregnskapet

Publisert: 21.04.2017 10:53
Sist endret: 24.04.2019 14:24