5. Anskaffelse/anvendelse av midler

 

  Regnskap 2019 Årsbudsjett 2019 Vedtatt budsjett 2019 Regnskap 2018
Anskaffelse av midler        
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 5798334 5524705 5232956 5722405
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 268164 252330 167353 189394
Innbetalinger ved eksterne   finanstransaksjoner 1474633 1671626 1732424 1375942
Sum anskaffelse av midler 7541131 7448662 7132733 7287742
         
Anvendelse av midler        
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 5925372 5685118 5362278 5655309
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 413201 518071 362233 405255
Utbetaling ved eksterne   finanstransaksjoner 1260354 1369590 1455192 1236917
Sum anvendelse av midler 7598928 7572780 7179703 7297481
         
Anskaffelse - anvendelse av midler -57797 -124118 -46970 -9739
Endring i ubrukte lånemidler -29068 0 0 -260408
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker   AK Drift 0 0 0 0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 0 0
Endring i arbeidskapital -86865 -124118 -46970 -270147
         
Avsetninger og bruk av avsetninger        
Avsetninger 169821 68523 8241 298524
Bruk av avsetninger 227618 193270 51563 308263
Til avsetning senere år 0 0 0 0
Netto avsetninger -57797 -124747 -43322 -9739
         
Int. overføringer og fordelinger        
Interne inntekter mv 238603 279218 331879 378354
Interne utgifter mv 238603 279218 326186 378354
Netto interne overføringer 0 0 5693000 0
Publisert: 15.03.2017 13:34
Sist endret: 31.03.2020 09:35